Son activités

  • Mots Croisés

    Els sector econòmics

    Mots Croisés

    El alumnat apren a conéixer i recordar els conceptes més relevants de geografia econòmica