Son activités

 • Mots Roulette

  Repasaremos os conceptos relacionados coa educación para a saúde, traballados durante a unidade 2.

 • Mots Roulette

  Pasapalabra genética

  Mots Roulette

  Repaso del tema ácidos nucleicos

 • Mots Roulette

  Ruleta de letras

  Mots Roulette

  Esta actividad consiste en, a partir de definiciones e tendo como pista a letra que contén ou coa que comeza un término, tedes que acertar a que término refírese a definición.