Son activités

  • Relier Colonnes

    Relaciona les següents funcions del departament de RH amb la seua descripció.

  • Relier Colonnes

    Política de preus

    Relier Colonnes

    Per parelles haureu de relacionar els següents objectius de la política de preus amb les seues definicions.