Son activités

 • Test

  Test sobre o enunciado e a oración: tipos e funcións sintácticas.

 • Relier Colonnes

  Funcións sintácticas

  Relier Colonnes

  Relaciona as definicións que aparecen na primeira columna cos conceptos sintácticos da segunda.

 • Mots Mêlés

  Actitude do falante

  Mots Mêlés

  Encontra os diferentes tipos de enunciado atendendo á actitude do falante.