Son activités

 • Mots Croisés

  DISCAPACITAT MOTRIU

  Mots Croisés

  A partir d'aquest joc de mots encreuats repassareu vocabulari específic sobre les diferents discapacitats motrius....

 • Relier Colonnes

  DISCAPACITAT MOTRIU

  Relier Colonnes

  A través d'aquest joc de relacionar repassareu i consolidareu diferents coneixements sobre la discapacitat motriu....