Son activités

 • Mots Croisés

  Morfologia Nominal

  Mots Croisés

  Crucigrama...

 • Compléter

  Morfologia Nominal

  Compléter

  Hi ha una columna amb diferents paraules escrites en masculí, hi deus posar correctament els sues femenins...