Son activités

 • Relier Mosaique

  Trobar les parelles

  Relier Mosaique

  En aquesta activitat, el jugador ha de relacionar les cartes en parelles, de manera que ha d'unir el verb conjugat amb el enunciat que li correspon.

 • Mots Mêlés

  Els jugadors han de trobar els verbs de la primera conjugació (acabats en -ar) conjugats en present, pretèrit imperfet o futur simple.

 • Test

  Hi ha un enunciat i quatre possibles opcions, però només una d'elles és el verb conjugat adient a l'enunciat, endevina quin és la correcta!

 • Relier Colonnes

  Relaciona

  Relier Colonnes

  Consisteix en relacionar dues columnes; en una d'elles hi han verbs conjugats i en l'altra l'enunciat (ex. 1 persona singular present de indicatiu verb menjar)