Son activités

 • Video Quiz

  Dit filmpje beschrijft het leven van een tiener in het Romeinse Rijk, Rome specifiek. Hierover beantwoord je enkele vragen.

 • Test

  Een aantal meerkeuzevragen over Rome.

 • Mots Croisés

  Kruiswoordraadsel Rome

  Mots Croisés

  Los het volgende kruiswoordraadsel op.

 • Relier

  Romeinse en Griekse goden zijn door elkaar geschud. Plaats de goden bij de juiste beschaving.

 • Ordonner les Lettres

  Romeinse bouwkunst

  Ordonner les Lettres

  Wat is de naam van dit bouwwerk?

 • Mots Mêlés

  Romeinse keizers

  Mots Mêlés

  Zoek alle namen van de Romeinse keizers.

 • Carte Interactive

  Perzische oorlogen

  Carte Interactive

  Duid op de kaart de verschillende slagen aan.

 • Test

  Duid de grootste gemeenschappelijke deler aan.

 • Compléter

  Vlakke figuren

  Compléter

  Vul de naam van de vlakke figuur in bij de juiste definitie.

 • Mots Croisés

  Griekse godsdienst

  Mots Croisés

  Belangrijke termen wanneer we leren over Griekse godsdienst.