Son activités

  • Test

    En aquest cuestionari preguntare algunes preguntes sobre la cultura heavy

  • Mots Mêlés

    Web 2.0

    Mots Mêlés

    Es tracta de servidors diferents paraules que son einies o serveis del web 2.0