Créer une activité
Jouer Mots Croisés
1 CIRI KHAS BANGSA INDONESIA
2 PEMIMPIN PEMBERONTAKAN DI/TII
3 PENCIPTA LAGU GARUDA PANCASILA
4 PAHAM YANG MEMBAWA KEBEBASAN SECARA BERLEBIHAN
5 MAKNA SIKAP OBJEKTIF NILAI- NILAI PANCASILA
6 DIMENSI NILAI- NILAI PANCASILA YANG MENGANDUNG NILAI LUHUR DAN IDEL
7 NILAI PANCASILA YANG BERSUMBER PADA NILAI- NILAI KETUHANAN
8 PAHAM YANG TIDAK MENGAKUI ADANYA TUHAN
9 NILAI KEBENARAN YANG BERSUMBER DARI AKAL MANUSIA
10 DIMENSI PANCASILA YANG DIGALI DARI NILAI- NILAI NYATA DALAM MASYARAKAT
11 SIKAP MUSYAWARAH YANG DITERAPKAN PARA PENDIRI BANGSA
12 LAMBANG SILA KE-1
13 SIDANG YANG MEMBAHAS RUMUSAN DASAR NEGARA
14 LAMBANG SILA KE-2 PANCASILA
15 NILAI PANCASILA YANG BERMANFAAT BAGI MANUSIA DALAM MELAKUKAN SUATU KEGIATAN
16 PEMIMPIN PEMBERONTAKAN PKI TAHUN 1948
17 JUMLAH SILA DALAM PANCASILA
18 BADAN YANG MENGESAHKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
19 PENGGOLONGAN NILAI- NILAI PANCASILA DIBAGI MENJADI
20 PEMBERONTAKAN YANG INGIN MENGGANTI PANCASILA DENGAN PAHAM KOMUNISME
7
19
17
20
12
18
9
10
8
5
3
13
2
15
4
1
11
6
16