Créer une activité
Jouer Mots Croisés
1 Başkalarının acılarına duyarlılık gösterme.
2 Yalan söylememe, dürüst olma.
3 Herkesin hakkına saygı gösterme.
4 Olumlu davranışlar sergileme, yardımseverlik.
5 Zorluklar karşısında sükunetle beklemek.
6 Farklı düşüncelere saygı gösterme.
6
5
3
2
4
1