Son activités

 • Mots Mêlés

  Paraules importants

  Mots Mêlés

  En aquesta activitat memoritzarem els noms mes importants del tema estudiat.

 • Compléter

  IDEES PRINCIPALS

  Compléter

  En aquesta activitat completarem les dades més importants que hem estudiat

 • Relier Colonnes

  ZONES ENFRONTADES

  Relier Colonnes

  En aquesta activitat relacionarem els aconteciments històrics amb la seua data correcta