Son activités

 • Mots Mêlés

  AVALUACIÓ 3

  Mots Mêlés

  Activitat per confirmar l'adquisició de coneixements bàsics sobre la unitat.

 • Compléter

  AVALUACIÓ 2

  Compléter

  Activitat per confirmar l'adquisició de coneixements bàsics sobre la unitat.

 • Test

  Activitat interactiva avaluativa sobre la comprensió del contingut fonamental de la unitat didàctica