Son activités

 • Relier Colonnes

  Verbind de gebeurtenissen met de term de soort betaling

 • Relier

  Duid aan of het om een goed of dienst gaat.

 • Relier Colonnes

  Match de afbeeldingen met de juiste formules van de inhoud.

 • Relier Colonnes

  Fotomatchoefening

  Relier Colonnes

  Match de juiste foto's met de juiste benamingen.

 • Test

  Beantwoord de onderstaande vragen je mag deze opzoeken op internet.

 • Relier Colonnes

  nieuwe doelstellingen 2015

  Relier Colonnes

  Zet de juiste doelstelling bij de juiste foto.

 • Test

  Los de vragen op aan de hand van het artikel. Het artikel kan je vinden met de volgende link: http://www.demorgen.be/binnenland/11-11-11-net-nu-is-het-noodzakelijk-om-meer-te-investeren-in-ontwikkel...

 • Relier Colonnes

  Doelstelling 7

  Relier Colonnes

  Zet de juiste energievormen bij de juiste foto.

 • Mots Croisés

  Doelstelling 6

  Mots Croisés

  Geef de volledige benamingen van de afkortingen. Of beantwoord de vragen.

 • Test

  Duid de juiste antwoord(en) aan.

 • Relier Colonnes

  Doelstelling 4

  Relier Colonnes

  Zet de landen in de juiste volgorde. Begin met het land met de minste kindersterfte volgens de kaart. Gebruik om aan de kaart te komen de volgende link: http://www.cmo.nl/sw/index.php/en/8-millenniu...

 • Relier Colonnes

  Doelstelling 3

  Relier Colonnes

  Zet de juiste domeinen bij de juiste foto's.

 • Test

  Duid de landen van sub-Saharisch Afrika aan.

 • Test

  Duid het juiste antwoord aan.

 • Relier Colonnes

  Millenniumdoelen

  Relier Colonnes

  Zet de juiste afbeelding bij de juiste doelstelling.

 • Relier

  Zet de stoffen bij de juiste aggregatietoestand.

 • Mots Croisés

  De belangrijkste termen

  Mots Croisés

  Hier vind je de belangrijkste termen terug die we in dit hoofdstuk behandeld hebben.

 • Mots Mêlés

  Opslagmethodes

  Mots Mêlés

  Zoek de drie meeste gebruikte opslagmethodes in afkortingen.

 • Relier

  Geef de juiste volgorde om voedingsproducten op te slaan.

 • Test

  Vink alle juiste antwoorden aan bij de vragen.

 • Relier Colonnes

  Gevarensymbolen

  Relier Colonnes

  Combineer de oude en nieuwe gevarensymbolen.