Son activités

 • Dictée

  Dictat

  Dictée

  Realitzarem un dictat de diferents oracions on hauran de reconéixer els diferents accents diacrítics que hi ha.

 • Relier

  L'objectiu és agrupar totes les paraules que tenen la mateix síl·laba tònica.

 • Devinette

  Endevina què som!

  Devinette

  L'usuari haurà d'endevinar la imatge que apareix en pantalla, tindrà una sèrie de pistes que li serviran d'ajuda. Es treballa el vocabulari, l'escriptura , el reconeixement d'imatges i la lectura.

 • Devinette

  Endevina què som!

  Devinette

  L'objectiu de l'activitat és treballar tant la lectura com l'escriptura dels infants. L'usuari haurà d'endevinar la imatge que apareix en pantalla, tindrà una sèrie de pistes que li serviran d'ajud...

 • Compléter

  Aquesta activitat permet treballar les normes ortogràfiques, conèixer l'escriptura de les paraules amb les seves normes i diferenciar aquelles lletres que sonen igual però s'escriuen de manera distint...