Son activités

 • Relier

  Relaciona cada tipus d'arxiu amb l'extensió del seu nom.

 • Relier

  Relaciona cadascun dels següents sistemes d'emmagatzematge amb la seva capacitat.

 • Carte Interactive

  Tipus d'esforços

  Carte Interactive

  Indica el nom del tipus d'esforç a què està sotmès cadascun dels elements de la figura següent (tracció, compressió, flexió, torsió, cisallament)

 • Mots Croisés

  Omple els mots encreutats amb paraules relacionades amb les propietats dels materials.

 • Mots Mêlés

  Parts dels troncs

  Mots Mêlés

  Busca paraules corresponents a les parts del tronc d'un arbre

 • Relier

  Indica l'ordre correcte de les fases del procés tecnològic

 • Mots Mêlés

  Els metalls

  Mots Mêlés

  Busca el nom de 7 metalls

 • Mots Mêlés

  Les eines

  Mots Mêlés

  Busca el nom de 6 eines enmig de les lletres.

 • Compléter

  La tecnologia

  Compléter

  Definició de tecnologia