Son activités

 • Mots Croisés

  Na het maken van de opdracht weet je in hoeverre jij de lesstof begrijpt van paragraaf 5.1 en 5.2.

 • Mots Croisés

  Na het maken van de opdracht weet je in hoeverre jij de lesstof begrijpt van paragraaf 4.1 en 4.2.

 • Mots Croisés

  Na het maken van de opdracht weet je in hoeverre jij de lesstof beheerst.

 • Relier Mosaique

  Nederland is een verzekeringsland. In bijna geen enkel ander land worden zo veel verzekeringen afgesloten als in ons land. Deze opdracht vraagt om jouw uithoudingsvermogen, teamspirit en vertrouwen in...

 • Relier Colonnes

  Nederland is een verzekeringsland. In bijna geen enkel ander land worden zo veel verzekeringen afgesloten als in ons land. Koppel de kaarten met het begrip en of de betekenis die bij elkaar horen....

 • Relier Mosaique

  Hfd. 7 Decimalen

  Relier Mosaique

  De leerling kent de tafels van 1 t/m 10 met decimale getallen. De leerling kent de betekenis, schrijfwijze van decimale getallen en kan die met elkaar vergelijken. De leerling kan decimale getal...

 • Relier Mosaique

  Vorm de juiste paren. Lees goed en kies de opgave en het antwoord wat daarbij hoort.

 • Compléter

  Gedragscode

  Compléter

  Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen met plezier naar school gaat, hebben we een gedragscode opgesteld. Daarom verwachten wij dat iedereen zich aan de gedragscode houdt.

 • Mots Croisés

  Economie klas 2C

  Mots Croisés

  Na het maken van de opdracht weet je in hoeverre jij de lesstof beheerst.

 • Compléter

  Maak het verhaal af. Gebruik de woorden die tijdens deze les behandeld zijn. Lees goed en zet het woord wat op die open plek moet staan.