Son activités

 • Mots Mêlés

  In deze woordzoeker moet je woorden zoeken die te maken hebben met het verkrijgen van een inkomen.

 • Mots Mêlés

  Woordzoeker a.d.h.v. een lijst met moeilijke Belgische politieke woorden.

 • Mots Mêlés

  Opwarming van de aarde

  Mots Mêlés

  Zoek de woorden in het kruiswoordraadsel

 • Ordonner les Lettres

  Over welke persoon gaat het?

  Ordonner les Lettres

  De letters staan door elkaar en dus kan je het woord niet lezen. Probeer de letters in de juiste volgorde te zetten door de stelling/vraag te bekijken.

 • Ordonner les Lettres

  Zet de letters juist!

  Ordonner les Lettres

  Zet de letters in de juiste volgorde om een bestaand woord te formuleren.

 • Devinette

  Achter de gele blokjes staat een afbeelding van een persoon die een grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis. Het is aan jou om te weten te komen over wie het gaat. Links van de oefening kan je op ...

 • Devinette

  Achter de gele blokjes staat een afbeelding van een persoon die een grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis. Het is aan jou om te weten te komen over wie het gaat. Links van de oefening kan je op ...

 • Relier

  In de deze oefening vindt je woordjes die bij de Egyptenaren, Grieken en Romeinen horen. Helaas staan ze niet gegroepeerd. Het is aan jou om één groepje te vormen met de woorden. Als dit gelukt is, kr...

 • Relier

  Welke woorden horen bij de Egyptenaren, Grieken en Romeinen. Klik op de woordjes om ze aan te duiden. Bij elke groep horen acht woorden! Nadat je op een woord geklikt hebt, staat bovenaan de groep waa...

 • Compléter

  Lees de tekst en probeer de witte vlakken op te vullen met een woord dat erin past. Deze keer krijg je geen woorden waaruit je kan kiezen, maar moet je zelf nadenken over het woord dat je wil gebruike...

 • Compléter

  Vul het tekstje verder aan. De woorden die je moet gebruiken, staan naast de tekst

 • Compléter

  In de volgende oefeningen moet je woordjes kiezen om de zinnen te vervolledigen. Zorg ervoor dat jouw woord in de zin past en iets met het onderwerp te maken heeft. Klik op de woorden in de volgord...

 • Mots Croisés

  Zes grote perioden 2

  Mots Croisés

  De jaartallen zijn gegeven, zoek bij deze jaartallen de juiste periode uit de geschiedenis.

 • Test

  Aan de hand van kenmerken uit één periode, hierbij de juiste tijdsperiode vinden.

 • Mots Croisés

  Zes grote perioden 1

  Mots Croisés

  De jaartallen zijn gegeven, zoek bij deze jaartallen de juiste periode uit de geschiedenis.

 • Mots Mêlés

  Tijdsperiodes

  Mots Mêlés

  Zoek vijf grote periodes uit onze geschiedenis, welke periode ontbreekt?

 • Relier

  Verbind twee jaartallen met elkaar die samen één van de zes periodes begrenzen.