Son activités

 • Compléter

  Tussenletters in samenstelling (-S-, -(E)N-, -E-)

 • Compléter

  Engelse werkwoorden

  Compléter

  Vervoeg de Engelse werkwoorden.

 • Ordonner les Mots

  Northern Ireland

  Ordonner les Mots

  Put the words in the correct order to make sentences.

 • Mots Mêlés

  Grammar revision: ex.5

  Mots Mêlés

  Find the simple past of the following verbs: To swim – to hang – to go – to hear – to mistake – to rise – to sew – to seek – to wear – to choose – to bring – to bind – to awake – to be – to deal

 • Compléter

  Fill in the correct past tense.

 • Test

  Wat zijn de zelfstandige naamwoorden in deze zinnen?

 • Compléter

  De of het?

  Compléter

  Vul het juiste bepaalde lidwoord in.

 • Relier Colonnes

  lw en betekenisverschillen

  Relier Colonnes

  Lidwoorden maken een groot verschil bij sommige zelfstandige naamwoorden! Er bestaan zelfstandige naamwoorden die van betekenis veranderen naar gelang hun lidwoord.

 • Compléter

  Lidwoorden

  Compléter

  Vul het juiste lidwoord in. Dit kan een bepaald of onbepaald lidwoord zijn.

 • Compléter

  In dit boekfragment ontbreken een aantal woorden. Lees de context en vul het juiste woord uit de lijst in.

 • Mots Croisés

  Klik op de lijn die je wilt invullen. Lees de zin en vul vervolgens het ontbrekende bijvoeglijk naamwoord in. Veel succes!

 • Mots Croisés

  Het personage

  Mots Croisés

  Round-up van deze les. Als deze oefening vlot gaat, ken je de leerstof!

 • Test

  Vragen

  Test

  Vragen over fragment 2 naar 'De bruid' van Dirk Bracke

 • Compléter

  Vul de werkwoorden in in de tegenwoordige tijd.

 • Mots Croisés

  Leesstrategieën

  Mots Croisés

  Vind de verschillende leesstrategieën.