Son activités

  • Carte Interactive

    Folklore espanyol

    Carte Interactive

    Relaciona cada ball tradicional amb la comunitat autònoma que li correspon.

  • Relier

    Relaciona les següents músiques tradicionals amb la comunitat autònoma a la qual pertanyen.