Son activités

 • Froggy Jumps

  Test per repassar la composició dels llibres bíblics

 • Relier Colonnes

  REL5é ACT 6-6

  Relier Colonnes

  Activitat 6-6 del llibre de Religió Catòlica elaborat per P. Sanchis i M. Albert per a 5é de Primària

 • Ordonner les Mots

  REL5é ACT 6-5

  Ordonner les Mots

  Activitat 6-5 del llibre de Religió Catòlica elaborat per P. Sanchis i M. Albert per a 5é de Primària

 • Mots Roulette

  REL5é ACT 6-4

  Mots Roulette

  Activitat 6-4 del llibre de Religió preparat per P. Sanchis i M. Albert per a 5é de Primària

 • Mots Roulette

  REL5é ACT 5-5

  Mots Roulette

  Activitat per reconéixer algunes de les paraules i personatges de la Passió, Mort i resurrecció de Jesucrist.

 • Relier Colonnes

  REL5é ACT 5-2

  Relier Colonnes

  Activitat per relacionar alguns personatges de la Passió amb el seu paper en la mateixa.

 • Mots Mêlés

  REL5é3 ACT 5-4

  Mots Mêlés

  Activitat per trobar en una sopa de lletres els "jo sóc" de Jesús a l'evangeli de Joan.

 • Test

  Activitat per repassar les banderes, les capitals i els països europeus

 • Mots Croisés

  Un encreuat per recordar les banderes d'alguns païssos europeus.

 • Relier Mosaique

  Activitat per repassar algunes de les capitals dels països d'Europa. Activitat corresponent a l'activitat ACT_3-6 del llibre de Socials de 6é de Primària.

 • Carte Interactive

  SOC 6é Act_3-5 països Europa

  Carte Interactive

  Activitat per situar al mapa d'Europa alguns països.

 • Relier Colonnes

  REL6é ACT_3-5 Proverbis

  Relier Colonnes

  Activitat 3-5 del llibre de Religió de 6é de prmiària de Pascual Sanchis

 • Relier Colonnes

  REL6é ACT_4-2 Refranys

  Relier Colonnes

  Activitat 4-2 del llibre de Religió de 6é de Primària preparat per Pascual Sanchis

 • Relier

  Activitat 4-3 del llibre de Religió de 5é de Primària de Pascual Sanchis

 • Mots Croisés

  REL Act 2-6 Benaurances

  Mots Croisés

  Religió 6é PRIM Activitat 2-6.

 • Mots Mêlés

  REL5é Act 02-03

  Mots Mêlés

  Activitat sobre els personatges més significatius de la Història del Poble d'Israel narrada als llibres de l'Antic Testament.

 • Mots Croisés

  SOC5é-ACT 2-7

  Mots Croisés

  Activitat per repassar la geografia física i política d'Espanya.

 • Mots Croisés

  Activitat per conéixer les províncies espanyoles.

 • Relier

  Activitat per relacionar els principals rius de la península Ibèrica amb el seu vessant.

 • Relier Mosaique

  SOC5é-ACT 2-3*

  Relier Mosaique

  Activitat per reconéixer les banderes de les comunitats autònomes i ciutats autònomes espanyoles

 • Mots Mêlés

  SOC5é-ACT 2-2*

  Mots Mêlés

  Sopa de lletres amb alguns dels accidents geogràfics més importants d'Espanya.

 • Carte Interactive

  SOC5é-ACT 2-6

  Carte Interactive

  Activitat per repassar les illes dels arxipèlags canari i balear.

 • Carte Interactive

  SOC5é-ACT 2-4

  Carte Interactive

  Activitat per reconéixer i identificar sobre el mapa els principals golfs i caps d'Espanya.

 • Mots Roulette

  SOC5é-ACT 01_08

  Mots Roulette

  Activitat de repàs del tema 1 de Socials de 5é sobre l'univers i la Terra.

 • Relier Mosaique

  SOC6é-ACT 6-3

  Relier Mosaique

  Activitat sobre personatges i esdeveiments de la història d'Espanya als segles XIX i XX corresponent al llibre de Socials de 6é elaborat al col·legi sant Cristòfor Màrtir I

 • Mots Mêlés

  Intenta localizar en la sopa de letras los nombre s que se atribuye Jesús para explicar quién es Él en los discursos del evangelio de Juan.

 • Carte Interactive

  SOC6é-ACT 1-2

  Carte Interactive

  Activitat per aprendre la situació dels paralels, meridians i hemisferis de la Terra.

 • Relier

  Activitat per conéixerl¡anys d'incorporació de cada país de la UE.

 • Compléter

  SOC6é-ACT 5-2

  Compléter

  Activitat sobre el primer article de la constitució espanyola de 1978.

 • Relier

  Activitat per repassar les carcaterístiques d'un sitema democràtic o un dictatorial. Activitat pertanyent al llibre de text de Ciències Socials de 6é de Primària elaborat pels professors del 3r equip ...

 • Relier

  Activitat sobre els sectors econòmics.

 • Relier Colonnes

  Actividad 3-5 del libro de Religión de 6º de Primaria consistente en relacionar refranes populares con su referente del libro bíblico de los Proverbios

 • Relier Mosaique

  Actividad preparada para complementar la actividad 3-1 del libro de Religión de 6º de Primaria

 • Mots Croisés

  SOC6é-ACT 3-7

  Mots Croisés

  Encreuat sobre accidents geogràfics d'Espanya

 • Carte Interactive

  SOC6é-ACT 3-6

  Carte Interactive

  Activitat per repassar els rius de la península Ibèrica

 • Carte Interactive

  SOC6é-ACT 3-5

  Carte Interactive

  Activitat per reforçar el coneixement dels sistemes muntanyosos espanyols.

 • Carte Interactive

  MAT: Potencias de 10

  Carte Interactive

  Actividad para reforzar la multiplicación y división por l aunidad seguida de ceros

 • Relier

  Activitat sobre els vessants hidrogràfics dels rius europeus.

 • Carte Interactive

  SOC6é-ACT 3-3

  Carte Interactive

  Activitat destinada a alumnes de 6é de primària per ajudar-los a situar en un mapa físic d'Europa els rius més importants del continent.

 • Carte Interactive

  SOC6é-ACT 3-2

  Carte Interactive

  Activitat destinada a alumnes de 6é de Primària per ajudar-los a situar en el mapa físic d'Europa les serralades i planes més importants del continent.

 • Carte Interactive

  SOC6é-ACT 3-1

  Carte Interactive

  Activitat per a alumnes de 6é de Primària per ajudar-los a situar al mapa d'Europa les illes, penínsules i masses d'aigua més importants del continent.

 • Mots Croisés

  Religión 6º PRIM Actividad 2-6.

 • Test

  Actividad para comparar fracciones

 • Relier Colonnes

  Suma de fracciones_01

  Relier Colonnes

  Actividad sobre la suma de fracciones con distinto denominador. Para alumnos de 5º de Primaria.

 • Carte Interactive

  1r ESO 02_00

  Carte Interactive

  Activitat per complementar l'activitat inicial del tema 02 del llibre de Religió Catòlica LOMCE per a 1r ESO de Pascual Sanchis

 • Compléter

  Preposiciones_02

  Compléter

  Actividad para recordar las preposiciones en castellano.

 • Ordonner les Mots

  Preposiciones_01

  Ordonner les Mots

  Actividad para aprender y repasar las preposiciones en castellano.

 • Relier Mosaique

  Fraccions equivalents_01

  Relier Mosaique

  Activitat per relacionar fraccions equivalents. Has de clicar damunt de cada parella de fraccions equivalents.

 • Test

  Test visual sobre els països membres de la UE. Cal clicar en la resposta correcta.

 • Carte Interactive

  Països UE

  Carte Interactive

  Activitat per situar al mapa d'Europa els països de la UE

 • Carte Interactive

  Relleu Europa

  Carte Interactive

  Activitat per reconéixer els punts del relleu europeu més significatius.

 • Test

  Activitat per treballar les posicions als eixos de coordenades.

 • Carte Interactive

  Eixos de Coordenades 01

  Carte Interactive

  Activitat per aprendre a situar el punts de manera adequada en els eixos de coordenades. Cal clickar sobre el punt indicat.

 • Relier Mosaique

  Human systems

  Relier Mosaique

  Match the pairs

 • Carte Interactive

  Animal and Plant cells

  Carte Interactive

  Activity about animal and plant cells

 • Video Quiz

  Animal Cell

  Video Quiz

  Videoquiz about animal cell for students of 5th grade.

 • Relier

  Activitat 03_06 del llibre de Religió Catòlica LOMCE de Pascual Sanchis. Intenta identificar les afirmacions del Credo que es refereixen a la naturalesa humana o divina de Jesús.

 • Relier Mosaique

  Unitats de Massa

  Relier Mosaique

  Relaciona cada imatge amb la unitat de massa més adequada

 • Ordonner les Mots

  Prova

  Ordonner les Mots

  Prova

 • Relier Colonnes

  Activitat per repassar les conversions entre unitats de mesura.

 • Test

  Test per repassar les conversions entre unitats de mesura de longitud, massa i capacitat.

 • Relier

  Activitat per reforçar els coneixements sobre la divisió de poders en l'estat espanyol.

 • Carte Interactive

  L'escut d'Espanya

  Carte Interactive

  Activitat per identificar les diferents parts de l'escut d'Espanya.

 • Mots Mêlés

  Una sopa de lletres amb 15 províncies espanyoles amagades.

 • Test

  Activitat per reconéixer i situar les províncies d'Espanya en el mapa.

 • Carte Interactive

  Comunitats Autònomes Espanya

  Carte Interactive

  Activitat per reconéixer i situar al mapa les comunitats autònomes d'Espanya.

 • Relier Mosaique

  Instruments mesura oratge

  Relier Mosaique

  Activitat per relacionar les imatges dels diferents instruments de mesura dels elements de l'oratge amb el seu nom i funció.

 • Relier Colonnes

  Activitat per repassar el determinants demostratius per a 5é de Primària.

 • Compléter

  Determinants_01

  Compléter

  Activitat sobre els determinants: articles.

 • Relier Mosaique

  Tabla del 6

  Relier Mosaique

  Actividad para repasar la tabla 6

 • Relier Mosaique

  Tabla del 5

  Relier Mosaique

  Actividad para repasar la tabla del 5

 • Relier Colonnes

  Tabla del 9

  Relier Colonnes

  Actividad para repasar la tabla del 9

 • Relier Mosaique

  Tabla del 7

  Relier Mosaique

  Actividad para repasar la tabla de7

 • Carte Interactive

  Tabla del 8

  Carte Interactive

  Actividad para repasar la tabla del 8

 • Mots Croisés

  Activitat sobre les divinitats egipcies gregues i romanes preparada per complementar el llibre de Religió de 1r ESO LOMCE de Pascual Sanchis.

 • Carte Interactive

  Troba el planeta

  Carte Interactive

  Activitat de reconeixement dels planetes del sistema solar

 • Mots Mêlés

  1r ESO 01_01 LOMCE

  Mots Mêlés

  Activitat de reforç sobre l'activitat 01_01 del llibre de Religió de 1r ESO de Pascual Sanchis. Intenta trobar 10 divinitats que apareixen als relats de creació que hem estudiat.

 • Carte Interactive

  1r ESO 06_00 LOMCE

  Carte Interactive

  Activitat inicial del tema 06 del llibre de Religió LOMCE de 1r ESO de Pascual Sanchis

 • Carte Interactive

  2n ESO Credo

  Carte Interactive

  Activitat complementària a l'activitat inicial 05_00 del tema 5 del llibre de Religió LOMCE de 2n ESO de Pascual Sanchis

 • Ordonner les Mots

  Act 1rESO 05_09

  Ordonner les Mots

  Activitat 05_09 del llibre de Religió LOMCE de Pascual Sanchis

 • Relier Colonnes

  Act 1rESO 05_08

  Relier Colonnes

  Activitat 05_08 del llibre de Religió de 1r ESO LOMCE de Pascual Sanchis

 • Mots Roulette

  Act 1rESO 05_07

  Mots Roulette

  Activitat 05_07 del llibre de Religió de 1r ESO LOMCE de Pascual Sanchis

 • Mots Roulette

  Passapalabra Bíblia

  Mots Roulette

  Activitat complementària a la unitat 03 del llibre de Religió LOMCE de 2n ESO de Pascual Sanchis

 • Test

  Activitat preparada per Fernando C., Nacho, Vera, Nicolau i Sara

 • Carte Interactive

  Temples antics

  Carte Interactive

  Activitat inicial del tema_01: l'home busca a Déu del llibre de Religió de 4t ESO edició LOMCE de Pascual Sanchis https://sites.google.com/site/recursosrelicole/

 • Mots Croisés

  Activitat 02_03 del llibre de Religió de 2n ESO LOMCE de Pascual Sanchis

 • Relier Mosaique

  Personatges bíblics

  Relier Mosaique

  Activitat corresponent a l'activitta inicial del tema 02 del llibre de Religió Catòlica LOMCE de Pascual Sanchis per a 2n ESO.

 • Mots Mêlés

  Activitat 03_09 del llibre de Religió Catòlica de 2n ESO LOMCE de Pasqual Sanchis

 • Mots Croisés

  Encreuat Antic Testament

  Mots Croisés

  Encreuat corresponent a l'Activitat 03_05 del llibre de Religió Catòlica de 2n ESO elaborat per Pascual Sanchis segons el currículum LOMCE.

 • Mots Mêlés

  Semblants a Déu

  Mots Mêlés

  Sopa de lletres referent a l'activitat 01_04 del llibre de text de Religió Catòlica de 2n ESO edició LOMCE elaborat per Pascual Sanchis.

 • Relier Mosaique

  Els colors litúrgics

  Relier Mosaique

  Activitat per relacionar els colors litúrgics amb la celebració en la que s'utilitzen.

 • Mots Croisés

  Un ecncreuat amb diferents mots sobre l'edat mitjana. Per a 5é de Primària.

 • Video Quiz

  L'Art Visigòtic

  Video Quiz

  Activitat de Videoquiz per aprendre algunes de les característiques de l'art visigòtic. Per a 5é de Primària

 • Video Quiz

  Romanico 1

  Video Quiz

  videoquiz sobre el románico

 • Relier Colonnes

  La humanitat de Jesús

  Relier Colonnes

  Activitat per relacionar les citacions proposades amb els trets que manifesten la humanitat de Jesús.

 • Test

  Activitat sobre els profetes bíblics

 • Relier

  Marca els personatges que van ser jutges d'Israel

 • Ordonner les Mots

  Els 12 fills de Jacob

  Ordonner les Mots

  Ordena des del més vell al més jove els 12 fills del patriarca Jacob

 • Compléter

  Relaciona cada paraula amb el títol de la paràbola corresponent

 • Relier

  En aquesta activitat hem d'intentar relacionar les dues parts del títol d'aquestes paràboles evangèliques.

 • Carte Interactive

  Cartes de sant Pau

  Carte Interactive

  Activitat sobre les cartes de sant Pau al Nou Testament

 • Compléter

  Activitat basada en els continguts del tema 07 del llibre de Religió de 4t ESO de Pascual Sanchis

 • Compléter

  Activitat basada en els continguts del tema 06 del llibre de Religió de 4t ESO de Pascual Sanchis

 • Compléter

  Activitat basada en els continguts del tema 05 del llibre de Religió de 4t ESO de Pascual Sanchis.

 • Compléter

  Activitat basada en els continguts del tema 04 del llibre de Religió de 4t ESO de Pascual Sanchis

 • Compléter

  Activitat basada en els continguts del tema 03 del llibre de religió de 4t ESO de Pascual Sanchis

 • Test

  Activitat per reconéixer els diferents gèneres literaris estudiats de la Bíblia

 • Ordonner les Mots

  Llibres bíblics històrics

  Ordonner les Mots

  Activitat per ordenar cronològicament, segons la història que narren, els llibres històrics de l'Antic Testament.

 • Carte Interactive

  Palestina en temps de Jesús

  Carte Interactive

  Activitat encaminada a reforçar el coneixement de la geografia política bàsica de Palestina en temps de Jesús.

 • Relier

  Activitat per relacionar les idees dels reformadors protestants del segle XVI.