Son activités

 • Carte Interactive

  Coordenadas

  Carte Interactive

  Repaso de las coordenadas: latitud y longitud

 • Mots Mêlés

  Sopa de letras 2 diciembre

 • Mots Mêlés

  Encuentra en esta sopa de letras 12 palabras con vocabulario del soneto "A un hombre de gran nariz"

 • Mots Mêlés

  Sopa de letras con vocabulario de la novela "La línea", de Ann Jaramillo. Capítulos 1-13

 • Mots Croisés

  Revisión del vocabulario aprendido con la lectura de "La línea", de Ann Jaramillo. Capítulos 1-13

 • Mots Croisés

  Crucigrama sobre el soneto "A un hombre de gran nariz", de Francisco de Quevedo

 • Relier

  Relaciona cada compositor coa súa etapa. Cando remates os pertencentes a un barrio, recarga a actividade para comezar con outro barrio. Terás 2 minutos para cada un.

 • Carte Interactive

  Identifica cada compositor coa súa imaxe. Terás 2 tentativas. Sorte!

 • Mots Mêlés

  A cidade dos músicos

  Mots Mêlés

  Atopa dez compositores galegos dende a Guerra Civil ata á actualidade (5º e 6º barrios). Terás que atopar o nome e primeiro apelidos de cada compositor. Coidado! Na sopa de letras non hai espazo e...

 • Test

  Emails

  Test

  Test to review the email vocabulary

 • Test

  Actividad de refuerzo sobre el tema 'Sistemas de grabación y reproducción del sonido' - Música 4º ESO

 • Test

  Answer these 10 items. You can spend only 5 minutes!