Son activités

  • Mots Croisés

    El neolític

    Mots Croisés

    Aprendreu paraules clau sobre el neolític per a estudiar fàcil ment .

  • Relier

    Amb aixo aprendràs el procés de la Metalúrgia, la ramaderia, L'agricultura i la ramaderia, i també Els invents mes importants.