Son activités

 • Test

  Deze quiz dient om te kijken of je de theorie in dit hoofdstuk begrepen hebt. Indien er afbeeldingen staan in de antwoorden kan je deze vergroten door op de afbeelding te drukken.

 • Mots Croisés

  Dit kruiswoordraadsel gaat rond de theorie van helling en tangens. Probeer dit op te lossen zonder je boek. Tip. Spatie moet niet worden getypt.

 • Relier Mosaique

  Sinus en cosinus

  Relier Mosaique

  Combineer elke driehoek met een passende vergelijking.

 • Relier Mosaique

  Helling en tangens

  Relier Mosaique

  Breng de juiste combinatie samen. Je hebt enerzijds een bord met hellingspercentage en anderzijds een driehoek met gegeven lengten van zijden. TIP. Neem een blaadje papier

 • Relier Colonnes

  Tangens

  Relier Colonnes

  Combineer de juiste foto met het gevraagde. Dit doe je door eerst de foto aan te klikken en daarna de de uitkomst. Je hebt twee kansen om dit spel tot een goed einde te brengen.

 • Test

  Klik het juiste antwoord aan.

 • Test

  Los de quiz op. Denk eraan dat je zeker de vierkante haakjes [ ] schrijft indien er een zijde gevraagd wordt.

 • Relier Colonnes

  Sinus en cosinus grm

  Relier Colonnes

  Combineer de juiste opgave met het antwoord door telkens een uit de linker en de rechter kolom te verbinden. Dit doe je door eerst de linker icoon aan te klikken, daarna de rechter. Je mag hiervoor je...

 • Relier Colonnes

  tangens met GRM

  Relier Colonnes

  Combineer de juiste opgave met het antwoord door telkens een uit de linker en de rechter kolom te verbinden. Dit doe je door eerst de linker icoon aan te klikken, daarna de rechter. Je mag hiervoor j...

 • Relier Colonnes

  Theorie Sinus en cosinus

  Relier Colonnes

  Combineer de juiste opgave met het antwoord door telkens een uit de linker en de rechter kolom te verbinden. Dit doe je door eerst de linker icoon aan te klikken, daarna de rechter. Probeer het op te...

 • Mots Croisés

  Theorie Sinus en cosinus

  Mots Croisés

  Dit kruiswoordraadsel gaat rond de theorie van sinus en cosinus. Probeer het op te lossen zonder je boek te gebruiken.

 • Carte Interactive

  Theorie Helling en tangens

  Carte Interactive

  Geef de correcte naam voor de aangeduide zijde of hoek. TIP. Hoek  is de referentie alfa

 • Mots Croisés

  Dit kruiswoordraadsel gaat rond de theorie van helling en tangens. Probeer dit op te lossen zonder je boek. Tip. Spatie moet niet worden getypt.

 • Carte Interactive

  Wiskunde congruentiekenmerken

  Carte Interactive

  In deze oefening moet je de aangeleerde begrippen van een rechthoekige driehoek invullen op de juiste plaats. Let op je mag maar 2 fouten maken in deze oefening en je hebt 60 seconden om deze te make...

 • Ordonner les Mots

  Wiskunde congruentiekenmerken

  Ordonner les Mots

  In deze oefening is het de bedoeling om de juiste beschrijving te maken van het gegeven kenmerk. Let op je mag maar 2 fouten maken in deze oefening.

 • Ordonner les Lettres

  Wiskunde congruentiekenmerken

  Ordonner les Lettres

  In deze oefening moet je het woord typen dat antwoordt op de vraag en met de letters gevonden kan worden.

 • Devinette

  In deze oefening moet je raden welk kenmerk er achter de blokjes zit verstopt. Je kan pas een antwoord typen als je de eerste tip hebt gelezen. Let op je mag maar 1 fout maken in deze oefening en je ...

 • Relier

  In deze oefening is het de bedoeling om de juiste woorden bij het juiste kenmerk te brengen. Klik op een kenmerk en voeg dan 2 tot 4 woorden die erbij horen. Let op je mag maar 2 fouten maken en je ...

 • Mots Mêlés

  In deze oefening is het de bedoeling om de gegeven woorden te zoeken. Deze woorden kunnen in elke richting staan.

 • Mots Croisés

  In deze oefening is het de bedoeling om het juiste kenmerk in te vullen. Let op je hebt 100 seconden om deze oefening te maken.

 • Test

  In deze oefening is het de bedoeling het juiste kenmerk te vinden. Je kan enkel over naar de volgende vraag als je de andere hebt opgelost. Let op je hebt 100 seconden om deze oefening uit te voeren.

 • Compléter

  In deze oefening is het de bedoeling de tekst aan te vullen. Dit doe je door op de correcte woorden te klikken en de plaats waar het naartoe moet. Let op je mag maar 1 fout maken in deze oefening.

 • Carte Interactive

  De spijsvertering

  Carte Interactive

  de onderdelen

 • Mots Mêlés

  De spijsvertering

  Mots Mêlés

  De onderdelen van de spijsvertering