Son activités

 • Mots Mêlés

  naturaleza

  Mots Mêlés

  En esta actividad tendrás que buscar las palabras del vocabulario de la naturaleza trabajado en clase en castellano y luego decir en voz alta la traducción al valenciano de cada una.

 • Mots Mêlés

  la natura 2

  Mots Mêlés

  L'activitat cosnsisteix en buscar les paraules relacionades amb el vocabulari de la natura treballat a classe dins de la sopa de lletres i així practicar com s'escriuen.

 • Compléter

  Amb aquesta activitat practiquem el vocabulari de les vacacnces treballat a classe. L'activitat consisteix en omplir els vuits amb les paraules corresponents per a que el text tinga sentit.

 • Relier

  Amb aquesta activitat fem un repàs del vocabulari sobre les vacances treballat a classe. L'activitat consosteix en relacionar els noms en valencià de la primera columna amb la seua traducció al castel...

 • Relier

  Amb aquesta activitat repassarem el vocabulari treballat a classe de la natura. L'activitat conssiteix en relacionar els noms en valencia amb els nomb en castelà de l'alatra comuna.

 • Relier Colonnes

  Professions 2

  Relier Colonnes

  En aquest joc trobaràs el nom d'objectes molt relacionats amb alguns oficis.

 • Relier Colonnes

  Professions 1

  Relier Colonnes

  En aquest joc hem de relacionar cada ofici en valencià amb la seva traducció en castellà

 • Mots Roulette

  Alimentació 2

  Mots Roulette

  En aquesta activitat repassarem vocabulari de l'alimentació

 • Relier

  La roba

  Relier

  busca la traducció d'aquestes paraules i fes-ne parelles.

 • Mots Mêlés

  Cos humà 1

  Mots Mêlés

  Busca paraules treballades a classe

 • Mots Roulette

  Cos humà

  Mots Roulette

  cos humà