Son activités

  • Mots Roulette

    Resum musical 4NE

    Mots Roulette

    Conceptes del llenguatge musical, autors, obres i cançons de 4t Nivell Elemental d'Escola de Música

  • Mots Roulette

    Conceptes, temes musicals i compositors treballats a 3r Nivell elemental