Son activités

  • Mots Roulette

    Passaparaula dels verbs

    Mots Roulette

    Ruleta dels verbs en infinitiu. Cal endevinar la paraula (verbs) a partir de la definició. La pista és la seva lletra inicial o bé si la conté. Recorda que els verbs infinitius acaben en -r muda!