Son activités

  • Carte Interactive

    Controlestructuren

    Carte Interactive

    Test of je de controlestructuren uit elkaar kan houden. Klik in het correcte zwarte kader om het antwoord aan te duiden.