Son activités

 • Test

  evaluatieoefening voor de theorie van de opmeting van terreinen.

 • Compléter

  Vul de lege gaten in en oefen zo de belangrijkste woorden.

 • Compléter

  Alles in balans

  Compléter

  Vul de lege gaten van de tekst in en oefen zo de belangrijkste woorden.

 • Compléter

  Diversiteit

  Compléter

  Vul de lege gaten in de cursustekst in en oefen zo de belangrijkste woorden.

 • Devinette

  Alles in balans

  Devinette

  De populatie van prooien en predatoren houden mekaar in evenwicht. Over welk soort evenwicht gaat het hier?

 • Ordonner les Mots

  oefening voedselketens

  Ordonner les Mots

  Plaats de organismen in de juiste volgorde en bouw de juiste voesdelketens!

 • Compléter

  Oefen tet hoofstuk "1.3 Ecologie is eten of gegeten worden" door de juiste woorden op de juiste plaats in te vullen.

 • Relier

  Hier moet je bij de organismen de juiste optimale groeiomstandigheden zetten.

 • Compléter

  Hier vind je de cursus tekst van de optimale groeiomstandigheden. Je kan de tekst zelf invullen met de noodzakelijke woorden.

 • Compléter

  De abiotische milieufactoren (niet levende delen van ons milieu) beinvloeden het voorkomen van organismen. Vul de cursus zelf in!

 • Carte Interactive

  Ecologie bestudeerd de organismen en hun levensgemeenschap (groep van organismen) in hun natuurlijk milieu. Elk organisme kan maar voorkomen indien de omgeving dit toelaat. Welke abiotische facto...