Son activités

  • Relier

    Des expressions: Relie le verbe avec le bon substantif.

  • Compléter

    Misschien morgen...

    Compléter

    Vul in het fragment uit 'Misschien morgen...' van Patricia McCormick de persoonlijke of bezittelijke voornaamwoorden in.