Son activités

 • Mots Roulette

  Conceptes ICAPE

  Mots Roulette

  Activitat destinada a repassar alguns conceptes que hem anat veient al llarg del curs amb el desenvolupament del projecte ICAPE.

 • Mots Roulette

  Xarxes d'ordinadors

  Mots Roulette

  Activitat consolidació conceptes UD 5. Xarxes d'ordinadors.

 • Relier Colonnes

  Activitat per repassar conceptes claus de les activitats realitzades durant aquesta primera setmana (16-22 de març). Són conceptes que apareixen a les lectures i estan relacionats amb l'autofinançame...