Son activités

  • Mots Roulette

    Museo del Prado

    Mots Roulette

    Aquesta prova consisteix en esbrinar els noms dels principals quadres, pintors del Museu del Prado de Madrid.