Son activités

  • Mots Mêlés

    De klanken 'aa, oo, uu' op het einde van een woord worden geschreven als 'a, o, u'. Maar 'ee' op het einde van een woord blijft altijd met twee.

  • Dictée

    Oefen de woorden van thema 6.

  • Compléter

    Is het -g of -ch ? Is het -gt of -cht ? Denk aan het regeltje : Na een korte klank schrijf ik - ch of -cht. Er zijn wel uitzonderingen : (ligt, legt, zegt) De kip ligt in het hok, legt een ei...