Son activités

 • Dictée

  Dictat.

  Dictée

  Escriu el dictat. Paraules amb b.

 • Mots Croisés

  PARAULES AMB B

  Mots Croisés

  PARAULES AMB B

 • Compléter

  El cos humà

  Compléter

  Completa les paraules que falten

 • Mots Mêlés

  El cos humà

  Mots Mêlés

  Troba les paraules relacionades amb els aparells del cos humà.

 • Mots Roulette

  Castellano

  Mots Roulette

  Repaso de castellano

 • Dictée

  Dictat

  Dictée

  Dictat: L'oncle

 • Mots Mêlés

  El cos humà

  Mots Mêlés

  Escriu nom dels sentits i els seus organs