Son activités

  • Mots Mêlés

    Het kasticket

    Mots Mêlés

    De leerlingen zoeken begrippen omtrent het kasticket in het woordrooster.

  • Test

    Remediëringsoefenigen voor leerlingen die moeite hebben met het gemiddelde.