Son activités

  • Mots Roulette

    Primer joc de Muntatge i Manteniment. Es una ruleta de paraules (Rosco) que has de completar amb les definicions i paraules apreses a la segona UF