Son activités

  • Mots Mêlés

    Proceso Comunicativo

    Mots Mêlés

    referente retroalimentación comunicación transmisión fuente código situación barrera percepción interpretación