Son activités

 • Mots Croisés

  Aplicaciones Office

  Mots Croisés

  Escribe las aplicaciones...

 • Test

  Contesta las preguntas de Word...

 • Compléter

  Outlook

  Compléter

  Define Outlook...

 • Compléter

  Access

  Compléter

  Define Acces...

 • Ordonner les Mots

  Publisher

  Ordonner les Mots

  Ordena la definición de Publisher...

 • Compléter

  Frontpage

  Compléter

  Completa la definición de frontpage...

 • Compléter

  Power Point

  Compléter

  Completa la definición...

 • Mots Mêlés

  Aplicaciones Office

  Mots Mêlés

  Encuentra las aplicaciones de office...

 • Compléter

  Excel

  Compléter

  Complete la definición de excel...

 • Ordonner les Mots

  Definició Martinez

  Ordonner les Mots

  Ordena les paraules segons la definició de Martínez...

 • Ordonner les Mots

  Definició Cagigal

  Ordonner les Mots

  Ordena les paraules segons la definició de Cagigal...

 • Ordonner les Mots

  Definició Gutton

  Ordonner les Mots

  Ordena les paraules segons la definició de Gutton...

 • Ordonner les Mots

  Definició Freud

  Ordonner les Mots

  Ordena la frase segons la definició de Freud...

 • Ordonner les Mots

  Ordena les paraules

  Ordonner les Mots

  Ordena les paraules segons la definició que dóna l'autor...

 • Ordonner les Mots

  Ordena les paraules

  Ordonner les Mots

  Ordena les paraules segons la definició que dóna l'autor...

 • Ordonner les Mots

  Ordena les paraules

  Ordonner les Mots

  Ordena la definció de l'autor corresponent...

 • Relier

  Relaciona les definicions que pertanyen a la mateixa etapa....

 • Test

  Cognició

  Test

  Respon correctament a les preguntes plantejades...

 • Relier

  Relaciona la edat de la persona amb el nivell psicomotriu que tindria....

 • Compléter

  Definició2

  Compléter

  Amb la definició de joc de la pàgina web, intenta omplir els buits del text....

 • Compléter

  Definició

  Compléter

  Amb la definició de joc que hi ha a la pàgina web, completa el text....

 • Mots Croisés

  Autors segons definició

  Mots Croisés

  Depenent la definició que pertoca, encerta el nom de l'autor que la va dir....

 • Mots Mêlés

  Autors

  Mots Mêlés

  Cerca els noms dels autors que durant la història han doant alguna definció de joc. Les podràs trobar de manera horitzontal, vertical i diagonal....

 • Mots Croisés

  A partir de las definiciones de juego que se dan, debes encasillar a los autores en el crucigrama...

 • Mots Mêlés

  Autores

  Mots Mêlés

  En esta sopa de letras podrás encontrar los numerosos autores que han dado una definición de juego. Los podrás encontrar de manera horizontal, vertical o diagonal....