Son activités

 • Mots Croisés

  Aplicaciones Office

  Mots Croisés

  Escribe las aplicaciones

 • Test

  Contesta las preguntas de Word

 • Compléter

  Outlook

  Compléter

  Define Outlook

 • Compléter

  Access

  Compléter

  Define Acces

 • Ordonner les Mots

  Publisher

  Ordonner les Mots

  Ordena la definición de Publisher

 • Compléter

  Frontpage

  Compléter

  Completa la definición de frontpage

 • Compléter

  Power Point

  Compléter

  Completa la definición

 • Mots Mêlés

  Aplicaciones Office

  Mots Mêlés

  Encuentra las aplicaciones de office

 • Compléter

  Excel

  Compléter

  Complete la definición de excel

 • Ordonner les Mots

  Definició Martinez

  Ordonner les Mots

  Ordena les paraules segons la definició de Martínez

 • Ordonner les Mots

  Definició Cagigal

  Ordonner les Mots

  Ordena les paraules segons la definició de Cagigal

 • Ordonner les Mots

  Definició Gutton

  Ordonner les Mots

  Ordena les paraules segons la definició de Gutton

 • Ordonner les Mots

  Definició Freud

  Ordonner les Mots

  Ordena la frase segons la definició de Freud

 • Ordonner les Mots

  Ordena les paraules

  Ordonner les Mots

  Ordena les paraules segons la definició que dóna l'autor

 • Ordonner les Mots

  Ordena les paraules

  Ordonner les Mots

  Ordena les paraules segons la definició que dóna l'autor

 • Ordonner les Mots

  Ordena les paraules

  Ordonner les Mots

  Ordena la definció de l'autor corresponent

 • Relier

  Relaciona les definicions que pertanyen a la mateixa etapa.

 • Test

  Cognició

  Test

  Respon correctament a les preguntes plantejades

 • Relier

  Relaciona la edat de la persona amb el nivell psicomotriu que tindria.

 • Compléter

  Definició2

  Compléter

  Amb la definició de joc de la pàgina web, intenta omplir els buits del text.

 • Compléter

  Definició

  Compléter

  Amb la definició de joc que hi ha a la pàgina web, completa el text.

 • Mots Croisés

  Autors segons definició

  Mots Croisés

  Depenent la definició que pertoca, encerta el nom de l'autor que la va dir.

 • Mots Mêlés

  Autors

  Mots Mêlés

  Cerca els noms dels autors que durant la història han doant alguna definció de joc. Les podràs trobar de manera horitzontal, vertical i diagonal.

 • Mots Croisés

  A partir de las definiciones de juego que se dan, debes encasillar a los autores en el crucigrama

 • Mots Mêlés

  Autores

  Mots Mêlés

  En esta sopa de letras podrás encontrar los numerosos autores que han dado una definición de juego. Los podrás encontrar de manera horizontal, vertical o diagonal.