Son activités

  • Compléter

    Gatentekst

    Compléter

    Vul de juiste signaalwoorden in op de lege plekken. Let hierbij goed op de context!

  • Compléter

    Lees de tekst en vul de juiste signaal- en verwijswoorden in. Let hierbij goed op de context.