Son activités

 • Mots Croisés

  As partes dunha sesión

  Mots Croisés

  Realiza esta sinxela e divertida actividade sobre as partes dunha sesión. Ollo co tempo!

 • Relier Colonnes

  A continuación, relacionade as columnas correspondentes.

 • Relier

  Na seguinte actividade debedes relacionar as frases/conceptos que se correspondan, unha vez estudada a teoría dispoñible no blog de aula.

 • Relier Mosaique

  Na seguinte actividade, teredes que relacionar as frases coas imaxes correspondentes.

 • Compléter

  Fálame do Wushu

  Compléter

  A continuación ides realizar a proba de avaliación teórica da sétima unidade didáctica do curso. Teredes que encher os ocos baleiros con palabras axeitadas, para describir os movementos das técnicas v...

 • Test

  Responde ás seguintes cuestións sobre hixiene postural en accións da vida cotiá no tempo dado e sen cometer erros. Sorte!

 • Test

  Observade ben as imaxes (tedes tempo), e lede ben as preguntas. Seleccionade as respostas correspondentes ás posturas correctas do saúdo ao sol visto en clase. Sorte!