Son activités

 • Compléter

  Понављамо множење и дељење целих бројева истог или различитог знака

 • Relier Colonnes

  Цели бројеви

  Relier Colonnes

  Решавање једноставних проблема из свакодневног живота користећи бројевни израз са целим бројевима

 • Relier

  Celi brojevi

  Relier

  Rešavanje vrednosti brojevnog izraza

 • Relier

  Od datih brojeva razvrstavamo brojeve koji su deljivi sa 2 i brojeve koji su deljivi sa 3

 • Devinette

  Игром корак по корак ученици долазе до скривеног појма, сваки од отворених корака све ближе описују скривени појам