Son activités

  • Test

    meerkeuze vragen over de verschillende leerprocessen.

  • Compléter

    Leerprocessen

    Compléter

    Oefening over Klassieke conditionering, operante conditionering, modeling en leren door inzicht, oefenen en instructies.