Son activités

 • Compléter

  Fill up the blanks

  Compléter

  Complete the blanks with the suitable word. The texts are extracted from YouTube videos on life in Cuba

 • Test

  Given guidelines of how to prepare a good questionnarie

 • Test

  Amb aquest test evaluem coneixements en la matèria d'economia de primer de batxillerat. Segur que obtindreu una bona puntuació. Ànims.

 • Compléter

  Text macroeconòmic

  Compléter

  Completa el text amb les paraules adients

 • Mots Mêlés

  TERMES ECONÒMICS

  Mots Mêlés

  Troba termes relacionats amb economia a la sopa de lletres