Son activités

 • Relier

  RELACIONA

  Relier

  Relaciona els diferents Sectors Econòmics amb les activitats proposades. Sort!

 • Mots Mêlés

  VOCABULARI

  Mots Mêlés

  Troba les següents paraules dins de la sopa de lletres. Molta sort!

 • Compléter

  DEFINICIÓ

  Compléter

  Completa la definició de l'exercici següent. Sort!