Son activités

  • Mots Mêlés

    Activitat sobre les discapacitats més comuns segons la seua incidència en la població. Has de trobar diferents tipus de sídromes.

  • Test

    Activitat per a treballar les causes de la discapacitat intel·lectual

  • Compléter

    Activitat per a treballar el concepte de discapacitat intel·lectual proposat per la AAIDD i els seus criteris diagnòstics