Son activités

 • Mots Mêlés

  Grècia

  Mots Mêlés

  Cerca els topònims estudiats a la lliçó a la sopa de lletres.

 • Carte Interactive

  Grècia

  Carte Interactive

  Localitza al mapa les ciutats i regions que es demanen-.

 • Relier

  Agrupa els autors de la literatura llatina amb els títols de les obres que van escriure.

 • Carte Interactive

  Ciutats d'Hispània (difícil)

  Carte Interactive

  Localitza les ciutats romanes d'Hispània que s'indiquen.

 • Compléter

  Barcino

  Compléter

  Completa el text sobre la ciutat romana de Barcino amb les paraules correctes.

 • Compléter

  Tarraco

  Compléter

  Completa el text sobre la ciutat de Tarraco amb les paraules correctes.

 • Relier

  Agrupa les ciutats romanes amb els monuments i fets històrics que els corresponen.

 • Mots Croisés

  Edificis d'espectacles

  Mots Croisés

  Completa els mots encreuats amb les paraules relacionades amb els edificis del circ, el teatre i l'amfiteatre.

 • Compléter

  Emerita Augusta

  Compléter

  Completa el text sobre la ciutat romana d'Emerita Augusta amb les paraules correctes.

 • Compléter

  Ilerda

  Compléter

  Completa el text sobre la ciutat romana d'Ilerda amb les paraules correctes.

 • Relier Colonnes

  Expressions llatines

  Relier Colonnes

  Relaciona cada expressió llatina amb el seu equivalent català.

 • Compléter

  Llatinismes

  Compléter

  Completa els espais en blanc amb l'expressió llatina corresponent.

 • Carte Interactive

  Catalunya romana

  Carte Interactive

  Identifica al mapa les ciutats romanes que es trobaven al territori de la'ctual Catalunya.

 • Mots Croisés

  Literatura llatina

  Mots Croisés

  Completa els mots encreuats amb les obres de la literatura llatins que hem vist a classe.

 • Relier Colonnes

  Ciutats romanes

  Relier Colonnes

  Relaciona cada ciutat romana amb l'afirmació que li correspon.

 • Test

  Identifica els monuments de les imatges i digues a quina ciutat pertany cada un.

 • Carte Interactive

  Tarraco

  Carte Interactive

  Identifica els principals monuments de la Tarraco romana que apareixen a la imatge.

 • Compléter

  Llatinismes

  Compléter

  Completa les oracions amb les expressions llatines correctes.

 • Test

  Identifica els personatges de Les Metamorfosis d'Ovidi.

 • Carte Interactive

  Ciutat romanes d'Hispània

  Carte Interactive

  Localitza les ciutats romanes estudiades a classe (i alguna més).

 • Relier Colonnes

  Obres i autors

  Relier Colonnes

  Relaciona cada autor de la literatura llatina amb el títol de l'obra que va escriure.

 • Mots Roulette

  Cultura de Llatí II

  Mots Roulette

  Completa el cercle amb el que saps de la cultura que hem vist a llatí II.

 • Mots Croisés

  Termes mèdics

  Mots Croisés

  Ressol els mots encreuats.

 • Carte Interactive

  Anatomia humana

  Carte Interactive

  Relaciona cada paraula amb la part del cos a què fa referència.

 • Relier Colonnes

  Arrels gregues

  Relier Colonnes

  Relaciona cada arrel grega amb la part del cos a què fa referència.

 • Mots Croisés

  Domus romana

  Mots Croisés

  Resol els mots encreuats amb les paraules que es demanen.

 • Test

  Qüestionari sobre l'habitatge a l'antiga Roma.

 • Carte Interactive

  Domus romana

  Carte Interactive

  Identifica les estances d'una domus romana.

 • Relier Colonnes

  Domus romana

  Relier Colonnes

  Relaciona les estances de la dreta amb les seves funcions.

 • Mots Mêlés

  Domus romana

  Mots Mêlés

  Cerca a la sopa de lletres els noms de les diverses estances d'una domus romana.

 • Carte Interactive

  Ciutats de la Hispània romana

  Carte Interactive

  Localitza al mapa de la península les ciutats d'època romana.

 • Relier Colonnes

  Jornades olímpiques

  Relier Colonnes

  Relaciona cada dia amb les activitats que s'hi feien.

 • Mots Roulette

  Tortell olímpic

  Mots Roulette

  Completa el tortell de paraules amb el que has aprés en aquesta unitat.

 • Compléter

  Completa el text amb les paraules que hi manquen.

 • Mots Croisés

  Els Jocs Olímpics

  Mots Croisés

  Completa els mots encreuats amb mots relacionats amb els Jocs Olímpics de l'antiga Grècia.

 • Test

  Esports

  Test

  Respon el qüestionari sobre els esports a l'antiga Grècia

 • Carte Interactive

  Olímpia

  Carte Interactive

  Identifica les construccions de l'antic santuari d'Olímpia.

 • Relier

  Assenyala el esports que es practicaven als jocs olímpics de l'antiguitat.

 • Mots Mêlés

  Ciutats olímpiques

  Mots Mêlés

  Troba el nom de dotze ciutats que han allotjat els joc olímpics des de 1896.

 • Mots Croisés

  Una tarda a les termes

  Mots Croisés

  Completa els mots encruats amb paraules relaciobades amb les termes.

 • Mots Roulette

  Posa't a prova

  Mots Roulette

  Repàs al currículum de cultura i literatura romanes de les PAU.

 • Mots Roulette

  Verba volant

  Mots Roulette

  Completa la ruleta amb les paraules que es demanen.

 • Carte Interactive

  Puer improbus

  Carte Interactive

  Relaciona paraules amb imatges.

 • Mots Croisés

  Puer improbus

  Mots Croisés

  Completa els mots encreuats amb les paraules que es demanen.

 • Mots Mêlés

  Empúries

  Mots Mêlés

  Cerca deu mots relacionats amb la ciutat grecorromana d'Empúries.

 • Carte Interactive

  El judici de Paris

  Carte Interactive

  Identifica els personatges que van participar en el judici de la poma d'or.

 • Test

  Troia

  Test

  Respon les següents qüestions.

 • Relier

  Troia

  Relier

  Agrupa els personatges segons el bàndol en el qual van lluitar a la guerra.

 • Relier Colonnes

  Troia

  Relier Colonnes

  Relaciona cada personatge amb el paper que té a la guerra.

 • Mots Croisés

  Troia

  Mots Croisés

  Resol els mots encreuats.

 • Relier Colonnes

  Troia

  Relier Colonnes

  Relaciona cada personatge amb el paper que juga a la guerra.

 • Mots Mêlés

  Troia

  Mots Mêlés

  Troba a la sopa els noms de deu personatges que van participar a la guerra de Troia.

 • Relier Colonnes

  Cada divinitat un poder

  Relier Colonnes

  Uneix el nom de cada déu amb l'àmbit de poder que li correspon.

 • Relier Mosaique

  Divinitats

  Relier Mosaique

  Emparella cada imatge amb el nom del déu

 • Mots Roulette

  En català trobem una gran quantitat de paraules que provenen del grec. En aquests tortell hi ha una petita selecció. Seràs capaç d'encertar-les totes? ATENCIÓ: Col·loca bé els accents i les majúscu...

 • Mots Roulette

  Divinitats

  Mots Roulette

  Endevina les paraules clau per completar la ruleta.

 • Mots Croisés

  Lletres creuades

  Mots Croisés

  Resol els mots encreuats identificant la lletra de l'alfabet.

 • Carte Interactive

  Sistemes d'escriptura

  Carte Interactive

  Identifica els diferents sistemes d'escriptura que es presenten a continuació.

 • Test

  Escriu el nom de cada lletra.

 • Test

  Identifica cada lletra de l'alfabet.

 • Relier Colonnes

  Els casos

  Relier Colonnes

  Relaciona els casos amb els seus valors.

 • Relier

  Declinacions

  Relier

  Agrupa els mots per declinacions.

 • Relier Colonnes

  Relaciona emperadors

  Relier Colonnes

  Relaciona cada emperador amb els fets que va realitzar.

 • Mots Mêlés

  Emperadors

  Mots Mêlés

  Troba a la sopa els noms de deu emperadors de les dinasties Juli-Claudia, Flàvia i Antonina.

 • Relier

  Dinasties

  Relier

  Elegeix bé els emperadors de la dinastia que es demana.

 • Mots Croisés

  Personatges

  Mots Croisés

  Fem un repàs a aquells personatges de la història de Roma que hem vist a classe.

 • Relier Mosaique

  Preposicions

  Relier Mosaique

  Descobreix les preposicions i els seus significats.

 • Test

  Un repàs a la història de Roma des del segle VI al II aC.

 • Relier Colonnes

  Magistratures

  Relier Colonnes

  Relaciona els magistrats romans amb les seves funcions.

 • Carte Interactive

  L'Imperi Romà

  Carte Interactive

  Localitza els territoris conquerits per Roma.

 • Test

  Escriu la forma nominal que es demana.

 • Test

  Indica la forma correcta.

 • Relier

  Agrupa els complements de lloc per tipus.

 • Devinette

  Resol l'endevinalla.

 • Relier

  Quines d'aquestes llengües són romàniques? I quines no?

 • Mots Mêlés

  Els mesos

  Mots Mêlés

  Localitza els noms en llatí dels mesos de l'any.

 • Test

  Seràs capaç de reconèixer els personatges representats en aquestes obres d'art?

 • Test

  Indica o escriu la resposta correcta a cada pregunta.

 • Relier

  Relaciona cada cas amb la funció bàsica que realitza.

 • Test

  Indica en quin cas està cada forma. Hi pot haver més d'una possibilitat!

 • Test

  Escriu la forma nominal que es demana.

 • Test

  Indica la forma correcta.

 • Test

  Escriu la forma nominal que es demana.

 • Test

  Indica la forma correcta.

 • Mots Mêlés

  Els reis de Roma

  Mots Mêlés

  Localitza a la sopa els noms del set reis llegendaris de Roma.

 • Relier

  Relaciona els dies de la setmana amb els cossos celestes de qui reben el nom.

 • Mots Croisés

  Fundació de Roma

  Mots Croisés

  Completa els mots encreuats amb els noms que es demanen relacionats amb les llegendes de la fundació de Roma.

 • Carte Interactive

  Italia antiqua

  Carte Interactive

  Localitza els pobles d'Itàlia en època antiga.

 • Carte Interactive

  Geografia de Grècia II

  Carte Interactive

  Localitza les ciutats gregues al mapa.

 • Test

  Identifica a quina de les tres cultures del bronze hel·lènic pertany cada mostra d'art.

 • Carte Interactive

  Geografia de Grècia I

  Carte Interactive

  Localitza les regions i illes al mapa.

 • Carte Interactive

  Colores Latini

  Carte Interactive

  Esbrina els noms dels colors amb aquest mapa interactiu.

 • Compléter

  Scribe vocabula cum terminationibus rectis.

 • Compléter

  Scribe verbum activum an passivum.

 • Compléter

  Quo vadis Domine?

  Compléter

  Comple sentemtias cum accusativo, ablativo vel locativo.

 • Test

  Elegeix la forma verbal correcta en cada cas.

 • Relier

  Classifica els verbs segons la forma verbal en què es troben.

 • Carte Interactive

  Vocabularium III (Adiectiva)

  Carte Interactive

  Identifica els adjectius llatins en les imatges.

 • Carte Interactive

  Vocabularium I (Verba)

  Carte Interactive

  Indica a quina imatge es correspon cada verb llatí.

 • Carte Interactive

  Vocabularium I (Substantiva)

  Carte Interactive

  Identifica els substantius llatines de la imatge.

 • Test

  Elegeix la preposicio correcta per a cada imatge.

 • Compléter

  Pronomina

  Compléter

  Reescriu les oracions elegint la forma del pronom is (ell), ea (ella), id (això).

 • Compléter

  Praepositiones

  Compléter

  Comple sententias cum praepositionibus iustis.

 • Compléter

  Ablativus

  Compléter

  Comple sententias cum ablativo iusto.

 • Carte Interactive

  Villa et hortus

  Carte Interactive

  Indica els diferents espais de la casa romana.

 • Relier

  QDistingeix entre el que menjaven els romans i el que no.

 • Mots Mêlés

  Cerca 10 coses que podíem trobar en un sopar romà.

 • Mots Croisés

  Villa et hortus

  Mots Croisés

  Comple tabulam cum vocabulis iustis de villa Iulii.

 • Ordonner les Lettres

  Vocabulum novum

  Ordonner les Lettres

  Ordina litteras et strue vocabulum.

 • Ordonner les Lettres

  Vocabulum novum

  Ordonner les Lettres

  Ordina litteras et strue vocabulum.

 • Présentation

  L'Odissea

  Présentation

  Presentació sobre el viatge d'Ulisses.

 • Test

  Escriu a sota el nom del personatge de L'Odissea que apareix representat a cada imatge.

 • Relier

  Indica quins d'aquests episodis i personatges de l'Odissea apareixien també a la minisèrie La Odisea (1997).

 • Test

  Odissea

  Test

  Respon les preguntes.

 • Mots Croisés

  Odissea

  Mots Croisés

  Resol els mots encreuats.

 • Mots Mêlés

  Cerca els noms de deu personatges que apareixen a l'Odissea.

 • Test

  Respon les preguntes d'aquest qüestionari després d'haver vist la presentació.

 • Carte Interactive

  Herois

  Carte Interactive

  Identifica els herois representats a les imatges.

 • Présentation

  Presentació sobre els principals herois grecs i les seves gestes.

 • Relier

  Emparella cada heroi amb els monstre amb què es va enfrontar.

 • Mots Croisés

  Herois i monstres

  Mots Croisés

  Resol els mots encreauts.

 • Test

  Identifica la criatura mitològica que apareix a la imatges i dóna el seu nom correcte. Vigila els accents!

 • Mots Mêlés

  Herois grecs

  Mots Mêlés

  Cerca el nom dels herois grecs vistos a la presentació.

 • Compléter

  Suus et eius

  Compléter

  Comple cum 'eius' an 'suus' (cave terminationes!).

 • Relier

  ordina casos

  Relier

  Classifica els següents substantius segons la terminació.

 • Ordonner les Lettres

  Vocabulum rectum

  Ordonner les Lettres

  Ordina litteras.

 • Compléter

  Scribe indicativum an imperativum

 • Compléter

  Imperativum

  Compléter

  Comple sententias cum imperativo.

 • Mots Mêlés

  Numeri romani

  Mots Mêlés

  Quaere numeros romanos.

 • Mots Croisés

  Numeri romani

  Mots Croisés

  Comple tabulam cum numeris romanis.

 • Ordonner les Lettres

  Vocabulum rectum.

  Ordonner les Lettres

  Ordina litteras.

 • Ordonner les Lettres

  Vocabulum rectum.

  Ordonner les Lettres

  Ordina litteras.

 • Ordonner les Lettres

  Vocabulum rectum

  Ordonner les Lettres

  Ordina litteras.

 • Compléter

  Puer improbus

  Compléter

  Completa les relacions amb la paraula amb la terminació correcta.

 • Mots Croisés

  L'educació a Roma

  Mots Croisés

  Completa els mots encreuats.

 • Test

  Respon les preguntes.

 • Compléter

  Puer Improbus

  Compléter

  Completa les oracions amb la forma verbal correcta.

 • Compléter

  Puer Improbus

  Compléter

  Completa les oracions amb la forma correcta de la paraula.

 • Compléter

  Puer Improbus

  Compléter

  Escriu la paraula en parèntesis amb la terminació correcta.

 • Ordonner les Lettres

  Puer Improbus

  Ordonner les Lettres

  Ordena les lletres per formar una paraula.

 • Ordonner les Lettres

  Puer Improbus

  Ordonner les Lettres

  Ordena les lletres per crear una paraula.

 • Mots Mêlés

  L'educació a Roma

  Mots Mêlés

  Cerca 10 paraules en llatí relacionades amb l'educació.

 • Ordonner les Mots

  Ordina vocabula.

  Ordonner les Mots

  Ordena les paraules per crear una frase amb sentit.

 • Compléter

  Nominatiu i genitiu

  Compléter

  Escriu els noms amb la terminació adient a cada oració.

 • Compléter

  El genitiu

  Compléter

  Escriu les paraules entre parèntesi en genitiu (singular o plural segons s'indiqui).

 • Test

  Escriu el nom del déu o la deessa que apareix a cada imatges. Vigila els accents i les majúscules!

 • Mots Croisés

  La familia romana

  Mots Croisés

  Escriu la forma corresponent en llatí a cada nom de família.

 • Carte Interactive

  Familia Romana

  Carte Interactive

  Identifica els membres d'una família romana.

 • Compléter

  Els nombres llatins

  Compléter

  Completa les oracions amb les formes que es demanen dels numerals.

 • Ordonner les Lettres

  Vocabula nova

  Ordonner les Lettres

  Ordena les lletres per formar una paraula llatina.

 • Ordonner les Lettres

  Vocabula nova

  Ordonner les Lettres

  Ordena les lletres per formar una paraula.

 • Ordonner les Mots

  Els nombres llatins

  Ordonner les Mots

  Ordena aquests numerals del menor al major.

 • Relier

  Els gèneres

  Relier

  Agrupa aquestes paraules llatines per gèneres.

 • Relier

  Relaciona cada nom de família amb la seva parella.

 • Mots Mêlés

  Familia romana

  Mots Mêlés

  Cerca els noms de família en llatí.

 • Ordonner les Mots

  Generacions

  Ordonner les Mots

  Ordena els déus del més antic al més jove.

 • Relier

  Relaciona cada divinitat amb l'animal que li està dedicat.

 • Mots Mêlés

  Els déus grecs

  Mots Mêlés

  Cerca els noms de 15 divinitats gregues.

 • Mots Croisés

  Els déus grecs

  Mots Croisés

  Escriu els noms dels déus grecs que es correspon amb cada símbol.

 • Mots Croisés

  Teogonia

  Mots Croisés

  Resol els mots encreuats.

 • Relier

  Teogonia

  Relier

  Relaciona el nom de cada personatge amb els fets que se li atribueixen.

 • Carte Interactive

  Teogonia

  Carte Interactive

  Identifica les imatges.

 • Mots Mêlés

  Teogonia

  Mots Mêlés

  Cerca els noms de deu personatges del mite d'Úranos i Cronos.

 • Compléter

  Teogonia

  Compléter

  Completa el relat dels primers déus amb els noms que falten.

 • Test

  Respon les preguntes.

 • Compléter

  Escriu els noms de les lletres de l'alfabet que manquen.

 • Mots Mêlés

  L'alfabet grec

  Mots Mêlés

  Cerca el nom de deu lletres de l'alfabet grec.

 • Ordonner les Lettres

  La paraula oculta.

  Ordonner les Lettres

  Ordena les lletres i forma una paraula relacionada amb l'alfabet.

 • Relier

  Relaciona cada lletra de l'alfabet grec amb el so que representa.

 • Relier

  Relaciona cada lletra de l'alfabet grec amb el so que representa.

 • Mots Mêlés

  Cerca tres rius, tres illes i tres ciutats de l'Imperi Romà.

 • Relier

  Ubi sunt?

  Relier

  Ubi sunt provincias. Relaciona els noms de les regions amb el continent on es troben.

 • Compléter

  Comple sententias.

  Compléter

  Completa les oracions amb les paraules donades.

 • Relier

  Relaciona cada déu amb el seu àmbit de poder.

 • Carte Interactive

  Déus grecs

  Carte Interactive

  Identifica les divinitats del panteó grec.

 • Carte Interactive

  Tàrraco

  Carte Interactive

  Plànol de Tàrraco.

 • Ordonner les Mots

  Numeri Romani

  Ordonner les Mots

  Ordina numeros a minore ad maiorem. Ordena els números de menor a major.

 • Mots Mêlés

  Pastor et oves

  Mots Mêlés

  Cerca 5 paraules del tema.

 • Relier

  Adiunge vocabula.

 • Devinette

  Quid est?

  Devinette

  Imaginem velatam quaere.

 • Compléter

  Imperium Romanum

  Compléter

  Comple sententias.

 • Carte Interactive

  Imperium Romanum

  Carte Interactive

  Quaere provincias in charta geographica. Indica la posició de les províncies al mapa.

 • Ordonner les Lettres

  Imperium Romanum

  Ordonner les Lettres

  Ordina litteras.

 • Relier

  Insulae, oppida, provinciae et fluviī.

 • Mots Croisés

  Imperium Romanum

  Mots Croisés

  Provinciae et oppida.

 • Mots Mêlés

  Imperium Romanum

  Mots Mêlés

  Insulae, fluviī et oppida.