Son activités

  • Test

    Hi haurà aquest tema al llibre de tecnologia, tindràs que haver fet el tema per poder-lo.

  • Test

    Hi haurà preguntes del tema tractat de tecnologia "mecanismes de transmissió de moviment".

  • Test

    Hi hauran preguntes, per poder-les contestar correctament teniu que haver a tecnologia el tema de forces i estructures.