Son activités

  • Test

    Avaluació final

  • Compléter

    Aquest qüestionari té la finalitat de revisar allò que s'ha tractat fins ara, ser conscients de si ho sabem o no i on hem de posar més atenció.