Son activités

 • Relier

  belastingen

  Relier

  In deze oefeningen vind je voorbeelden van belastingen. Categoriseer de belastingen in de drie groepen: PERMANENTE, VERANDERLIJKE en TOEVALLIGE belastingen.

 • Relier Colonnes

  grenstoestanden 4

  Relier Colonnes

  Bij berekeningen in de GEBRUIKS GRENSTOESTAND controleren we of de constructie duurzaam en bruikbaar is. In deze oefening leren jullie wat men bedoeld met 'duurzaam' en 'bruikbaar'. Koppel de afbeeldi...

 • Relier Colonnes

  grenstoestanden 2

  Relier Colonnes

  Bij berekeningen in de UITERSTE GRENSTOESTAND controleren we of de constructie niet bezwijkt. In deze oefening leren jullie wat men bedoeld met 'bezwijken'. Koppel de afbeeldingen aan de juiste beschr...

 • Video Quiz

  grenstoestanden 3

  Video Quiz

  Bekijk de video en duid het correcte antwoord aan.

 • Relier

  Er zijn twee grenstoestanden: uiterste-grenstoestand en gebruiks-grenstoestand. Categoriseer de verschillende voorbeelden in de twee groepen. Klik op één voorbeeld en zoek al de andere voorbeelden die...

 • Relier Colonnes

  grenstoestanden 1

  Relier Colonnes

  Koppel de termen aan de beschrijving. Koppel de afbeelding aan de term.

 • Relier Colonnes

  soorten belastingen

  Relier Colonnes

  Link de termen uit de linkse kolom met de juiste omschrijvingen uit de rechtse kolom. Link de afbeeldingen uit de linkse kolom met de juiste termen uit de rechtse kolom.

 • Relier

  oef 2 HFST 1

  Relier

  oef 2 HFST 1

 • Test

  oefening 1 HFST 1 - HB sterkteleer

 • Relier Colonnes

  wapeningssoorten

  Relier Colonnes

  Koppel de omschrijving aan de juiste term.

 • Relier Colonnes

  speciale betonsoorten

  Relier Colonnes

  Koppel de omschrijving aan de juiste term.

 • Mots Mêlés

  Zoek de bestanddelen van beton in de woordzoeker.

 • Carte Interactive

  samenstelling beton oefening 2

  Carte Interactive

  duid de verschillende bestanddelen van beton aan op de tekening.

 • Carte Interactive

  doorloophoogte - traphoogte

  Carte Interactive

  duid op de tekening de doorloophoogte, traphoogte en het trapgat aan.

 • Carte Interactive

  optrede-aantrede-neusbreedte

  Carte Interactive

  Duid op de tekening de optrede, aantrede en neusbreedte aan.

 • Carte Interactive

  onderdelen trap

  Carte Interactive

  Duidt de onderdelen van de trap aan op de tekening.

 • Relier Mosaique

  Zoek en koppel twee foto's van dezelfde trapsoort volgens draagstructuur.

 • Mots Croisés

  Oefening op soorten trappen volgens materiaal. Bekijk de foto en geef de soort trap die hier afgebeeld staat. Tip geen spaties in.

 • Relier Colonnes

  trapsoort: volgens concept

  Relier Colonnes

  We oefenen in deze opdracht de verschillende soorten trappen volgens concept. Koppel elke foto aan de juiste term.

 • Relier Mosaique

  Zoek twee trappen die gemaakt zijn uit hetzelfde materiaal.

 • Relier Colonnes

  We oefenen in deze opdracht de verschillende soorten trappen volgens draagstructuur. Koppel elke foto aan de juiste term.

 • Mots Mêlés

  trapsoorten

  Mots Mêlés

  Zoek de verschillende termen in de woordzoeker. De woorden zijn te vinden van rechts naar links en van boven naar onder.

 • Mots Croisés

  Oefening op soorten trappen volgens concept. Bekijk de foto en geef de soort trap die hier afgebeeld staat. Tip geen spaties in.

 • Test

  Duidt het juiste lid van het bouwteam aan dat verantwoordelijk is voor de omschreven taak.

 • Mots Croisés

  Vul het lid van het bouwteam in dat verantwoordelijk is voor de omschreven taak.

 • Mots Croisés

  Vul het lid van het bouwteam in dat verantwoordelijk is voor de omschreven taak.

 • Relier Mosaique

  Het bouwteam en hun taken 1

  Relier Mosaique

  Wat loopt er mis in de afbeelding? Wie is er verantwoordelijk voor deze taak? Koppel de afbeelding aan het juiste antwoord.

 • Relier

  Koppel de taken en verantwoordelijkheden van het bouwproces aan het juiste lid van het bouwteam. Klik op één van de taken. Het lid van het bouwteam dat verantwoordelijk is voor deze taak verschijn...

 • Relier Colonnes

  Het bouwteam en hun taken 4

  Relier Colonnes

  Koppel de taken en verantwoordelijkheden van het bouwproces aan het juiste lid van het bouwteam.

 • Relier Mosaique

  Het bouwteam en hun taken 6

  Relier Mosaique

  Koppel de afkortingen aan de juiste termen.

 • Relier Mosaique

  Het bouwteam en hun taken 3

  Relier Mosaique

  Koppel de taken en verantwoordelijkheden van het bouwproces aan het juiste lid van het bouwteam.

 • Relier Colonnes

  Het bouwteam en hun taken 2

  Relier Colonnes

  Koppel de taken en verantwoordelijkheden van het bouwproces aan het juiste lid van het bouwteam.

 • Relier

  Koppel de taken en verantwoordelijkheden van het bouwproces aan het juiste lid van het bouwteam. HULP: Bij elk lid van het bouwteam staat het te koppelen aantal taken/verantwoordelijkheden vermeld...