Son activités

 • Test

  De 3 reactiewetten en reactiesoorten

 • Compléter

  Cluedo: chemie

  Compléter

  Hoeveel atomen van welke soort zitten er in deze moleculen?

 • Relier

  Enkelvoudige stoffen kunnen onderverdeeld worden in metalen, niet-metalen en edelgassen. Aan de hand van de kenmerken moet je groepen vormen.

 • Mots Mêlés

  Cluedo: chemie

  Mots Mêlés

  Zoek de gevraagde woorden over chemie in alle richtingen in het raster.

 • Test

  Geef de juiste naam van de stoffen.

 • Carte Interactive

  Cluedo: chemie

  Carte Interactive

  Oefen je chemische symbolen.

 • Mots Croisés

  Cluedo: chemie

  Mots Croisés

  Ken je scheidingstechnieken.

 • Relier Colonnes

  Cluedo: chemie

  Relier Colonnes

  Er bestaan homogene en heterogene mengsels. Maar daarbinnen hebben we ook nog speciale soorten. Maak de juiste koppels.

 • Relier

  Dit zijn allemaal stofeigenschappen, maar welke zijn kwalitatief en welke zijn kwantitatief?

 • Relier

  Zijn het stof- of voorwerpeigenschappen?

 • Test

  Het is de bedoeling dat je telkens kiest of het voorgestelde experiment een chemisch of een fysisch experiment is.